Ubezpieczenie Samochodu

Prosto i elastycznie​

Jakie ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jeśli nie posiadasz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), narażasz się na wysokie kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego UFG. Zadbaj o to aby wykupić je jak najszybciej lub przed końcem okresu ochrony obecnej polisy.

Ubezpieczenie
Auto Casco

Jeżeli dbasz o swoje finanse ubezpieczenie auto casco (AC) może pokryć koszty naprawy pojazdu po wypadku lub innym nie przewidzianym zdarzeniu.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Nie lubimy myśleć o najgorszym, ale zawsze coś może pójść nie tak. Jeśli masz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), TY i wszyscy pasażerowie mogą otrzymać kwotę świadczenia za utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu w związku z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenie OC Odpowiedzialności Cywilnej

 • Oferty z najniższą ceną
 • Zniżki pozataryfowe i oferty promocyjne
 • Ubezpieczenie opon
 • Darmowe assistance
 • Bezpośrednia likwidacja szkód
 • Ubezpieczenie utraty zniżki

Ubezpieczenie AC Auto Casco

 • Ubezpieczenie All Risk
 • Rzetelna wycenę pojazdu
 • Wybór ofert zgodny z życzeniem klienta
 • Stała suma ubezpieczenia przez cały okres ochrony pojazdu
 • Kilka wariantów likwidacji szkód
 • Brak potrącenia amortyzacji samochodu
 • Brak udziału własnego

Dodatkowe ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie NNW następstw nieszczęśliwych wypadków w kilku waraiastach sum ubezpieczenia z opcją pokrycia kosztów rehabilitacji, pobytu w szpitalu, operacji, badań diagnostycznych
 • Ubezpieczenie ASS assistance bez limitu kilometrowego w Polsce, bez franszyzy kilometrowej, z możliwością rozszerzenia na teren całej Europy; dodatkowo pokrycie kosztów ewentualnych noclegów i pojazdu zastępczego
 • Ubezpieczenie Szyb w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia i pokrycie kosztów ich naprawy lub wymiany
 • Ubezpieczenie Opon w razie ich uszkodzenia, wymiana na koło zapasowe lub naprawa na miejscu; ewentualnie holowania pojazdu do warsztatu wulkanizacyj
 • Ubezpieczenie BLS, dzięki któremu w przypadku uszkodzenia samochodu przez pojazd ubezpieczony w innym TU obsługą szkody i wypłatą odszkodowania zajmie się Twój ubezpieczyciel
 • Ubezpieczenie GAP, pozwala na uzyskanie różnicy pomiędzy ceną zakupu nowego auta a kwotą odszkodowania z AC (uwzględniającego utratę wartości)
 • Ubezpieczenie Utraty Zniżki w przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do szkody w ramach ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC, Ubezpieczony zachowuje przysługujące mu zniżki
 • Ubezpieczenie Bagażu od zdarzeń losowych jaki kradzieży z włamaniem
 • Ochrona Prawna związana z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu objętego polisą ubezpieczeniową
 • Akcesoria Motocyklowe ,ochrona obejmuje zwrot kosztów uszkodzenia lub zniszczenia akcesoriów motocyklisty np. kask, kurtka, spodnie, buty, rękawice