Formularz kalkulacji ubezpieczenia

Rodzaj polisy
Opcje dodatkowe
Dane pojazdu
Informacje o użytkowaniu pojazdu
Ubezpieczający
Dane właściciela
Zgody
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia oferty przez"Bel Ubezpieczenia" z siedzibą 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia oferty przez"Bel Ubezpieczenia" z siedzibą 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od "Bel Ubezpieczenia" z siedzibą 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2, przy wykorzystaniu podanego adresu email lub wiadomości MMS/SMS na podany numer telefonu, w oparciu o art. 10 Ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od "Bel Ubezpieczenia" z siedzibą 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2, przy wykorzystaniu podanego adresu email lub wiadomości MMS/SMS na podany numer telefonu, w oparciu o art. 10 Ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez "Bel Ubezpieczenia" z siedzibą 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2 przy wykorzystaniu podanego numeru telefonu lub adresu email, w oparciu o art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r., Prawo telekomunikacyjne
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez "Bel Ubezpieczenia" z siedzibą 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2 przy wykorzystaniu podanego numeru telefonu lub adresu email, w oparciu o art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r., Prawo telekomunikacyjne
Zapoznałem osoby zainteresowane zawarciem umowy ubezpieczenia z dokumentem Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych.
Zapoznałem osoby zainteresowane zawarciem umowy ubezpieczenia z dokumentem Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych.